Asistență socială

Drepturi de care pot beneficia copiii cu handicap
Drepturile persoanelor adulte cu handicap

Furnizori privați

Asociația Caritas Catolica

  • Centru de îngrijire la domiciliu OSORHEI

  • Rajna Jozsef

  • Tel.: 0259 313262

  • Adresa: Localitatea OSORHEI, nr.372, Bihor

  • Program cu publicul: Luni-vineri: orele 9-11

Furnizori publici

Asistență socială comunitară
Prestații sociale pentru persoanele cu handicap
Servicii sociale acordate la nivelul județului Bihor

Ajutoare sociale

Acte necesare acordării ajutorului de încălzire
Ajutor social
Alocația pentru susținerea familiei
Cerere si declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială (Ajutor social, Alocația pentru susținerea familiei, ajutorul de încălzire)
Cerere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială (Ajutor social, Alocația pentru susținerea familiei, ajutorul de încălzire)
Declarație privind condițiile de acordare a ajutorului de încălzire
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Indemnizații pentru creșterea copilului

Acordării stimulentului de inserție, în cazul în care solicitantul este tatăl
Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului – elev, student
Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul în care solicitantul a fost pe stimulent
Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul în care solicitantul a beneficiat de indemnizație de șomaj
Acordarea stimulentului de inserție în cazul în care solicitantul este mama
Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul în care tatăl este salariat
Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul în care solicitantul este asociat unic
Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul în care mama este salariată
Acordarea stimulentului de inserție în cazul persoanelor fizice autorizate
Acte pentru alocația de stat
Adeverință tip angajator
Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii
Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii care au împlinit 18 ani
Acordarea stimulentului educațional
Cerere acordarea indemnizației de creștere copilului / stimulentului de inserție / indemnizației lunare / sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii

Persoane cu dizabilități

Acte necesare întocmirii anchetei sociale rovinietă
Acte necesare pentru dosarul de orientare
Declarație reprezentant legal
Documente necesare pentru acordarea indemnizației lunare persoanelor cu handicap grav
Documente necesare pentru acordarea indemnizației lunare persoanelor cu handicap grav – prelungire
Documente necesare pentru angajarea în calitate de asistent personal
Solicitare anchetă socială
Solicitare rovinietă