DECLARAŢIE

privind asumarea agendei de integritate organizaţională

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021,

Primăria X, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice locale, cu personalitate juridică, susţine promovarea şi consolidarea măsurilor preventive anticorupţie, transparenţei şi eticii, ca elemente esenţiale a căror dezvoltare şi consolidare este absolut necesară pentru asigurarea unui climat de integritate şi garantarea profesionalismului şi eficienţei în sectorul public.

în acest context, primarul

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE
prin care:

  • Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă, precum şi conflictul de interese şi incompatibilităţile, ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituţiei şi încrederea în aceasta;
  • Exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele legale şi administrative pe care le are la dispoziţie;
  • Asigură, împreună cu personalul instituţiei, toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de
    interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de interes public;
  • Susţine şi promovează integritatea în exercitarea funcţiilor, personalul instituţiei având obligaţia de a declara orice interese personale referitor la îndatoririle publice şi de a exercita atribuţiile cu profesionalism şi atitudine responsabilă;
  • Consideră necesară continuarea dezvoltării şi implementării unor instrumente care să conducă la transparentizarea procesului decizional, la prevenirea efectivă a corupţiei şi la creşterea nivelului de încredere a beneficiarilor în serviciile publice oferite la nivelul instituţiei.

Primar