I. Incidente de integritate

Nr. total de incidente de integritate
Tipul de fapte Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice ………..
Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor
Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere
Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție
Nr. de sancțiuni aplicate Nr. de sancțiuni disciplinare
Nr. de sancțiuni administrative
Nr. de sancțiuni penale
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare

II. Măsuri de prevenire și/sau control

Nr. total de măsuri propuse:

Descrierea măsurilor Stadiul implementării