Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA şi în planul de integritate ce revin în sarcina instituţiei

În conformitate cu prevederile art. 454 din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, una dintre atribuțiile consilierului de etică este aceea de monitorizare a modului de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul instituţiei şi de întocmire a unor rapoarte cu privire la acestea;
În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, în cadrul Primăriei, activitatea consilierului de etică a constat în:

Activitate

Detalii

Număr funcționari publici care au adresat solicitări scrise pentru consiliere scrisă X (funcție de conducere)
X (funcție de execuție)
Număr funcționari publici care au primit solicitare scrisă din partea consilierului de etică pentru consiliere etică
Număr funcționari publici care au beneficiat de consiliere etică
Număr ședințe de consiliere etică pentru funcționarii publici
Număr spețe care au constituit obiectul consilierii etice pentru funcționarii publici
Obiectul consilierii etice a vizat principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici
Număr recomandări ale consilierului de etică cu privire la modalitatea de acţiune a funcţionarului public pentru respectarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită
Număr sesizări ale consilierului de etică la organele de urmărire penală
Aspectele sesizate organelor de urmărire penală
Cauzele nerespectării principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită
Consecinţele nerespectării principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită
Număr analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea funcţionarilor publici
Măsuri propuse de consilierul de etică pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor
Număr practici sau proceduri instituţionale care pot conduce la încălcarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită în activitatea funcţionarilor publici
Descrierea pe scurt a practicii sau procedurii instituţionale
Număr sesizări şi reclamaţii analizate de consilierul de etică, formulate de cetăţeni şi ceilalţi beneficiari ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii
Recomandări cu caracter general formulate de către consilierul de etică
Număr chestionare aplicate cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu publicul sau opinia acestora cu privire la calitatea serviciilor oferite
 Măsuri adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită