CONSILIUL LOCAL

Consiliul local este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.
Consiliul local ______________este format din ___ de consilieri:

  • ___ consilieri – PSD
  • ___ consilieri – PNL
  • ___ consilieri – UDMR
  • ___ consilieri – USR-PLUS

Componența Consilului Local

de avere și interese ale Consilierilor Locali

de activitate consilieri locali

de specialitate in cadrul Consiliului Local

de organizare și funcționare a Consilului Local

Consilului Local

de Hotarări ale Consiliului Local

ședințelor consiliului local

de specialitate in cadrul Consiliului Local

ședințelor consiliului local

ale ședințelor consiliului local