Anunț privind acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general la nivel local, pentru anul 2024

Autoritatea finanțatoare Comuna Oşorhei, cu sediul în Oșorhei, nr. 71, cod fiscal 4641288, tel. 0259313213, e-mail: contact@primaria-osorhei.ro, site-ul: www.primaria.osorhei.ro, în baza Legii nr. 350 din 2005, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție bugetară 2024. Reglementari legale: Legea nr. 350/2005; Legea nr. 273/2006; O.G. nr. 51/1998; O.G. nr. 82/2001, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002 si H.G. nr. 1470/2002; [ CONTINUARE ]