Autoritatea finanțatoare Comuna Oşorhei, cu sediul în Oșorhei, nr. 71, cod fiscal 4641288, tel. 0259313213, e-mail: contact@primaria-osorhei.ro, site-ul: www.primaria.osorhei.ro, în baza Legii nr. 350 din 2005, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție bugetară 2024.

Reglementari legale: Legea nr. 350/2005; Legea nr. 273/2006; O.G. nr. 51/1998; O.G. nr. 82/2001, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002 si H.G. nr. 1470/2002; HCL nr. 24 din 15.02.2024; HCL nr. 25 din 15.02.2024;

Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfaşurarii de către persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociaţii sau fundaţii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public local.

Proiectele vor fi depuse la Registratura Primăriei comunei Oşorhei, într-un singur exemplar în perioada 04.03.2024 – 02.04.2024 ora 16:00. Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Financiar Contabil şi Administrare Fiscală Locală din cadrul Primăriei comunei Oşorhei, sat Oșorhei nr. 71.