Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general la nivel local, pentru anul 2020