Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna-constrasemna-aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Nr crt.Tip act/dataMotiv refuzDată refuzNr. inregistrare obiecții