Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local

 • Certificatele fiscale eliberate în vederea vânzării la notariat a clădirii se emit individual pentru fiecare coproprietar, fiind valabile 30 zile de la data eliberării.
 • Certificatele fiscale eliberate în vederea intabulării/cadastrului, autorizație de funcționare, burse de studii, necesare la alte instituții publice, etc. se emit unui singur coproprietar.
 • Certificatele fiscale pentru înstrăinarea clădirilor, terenurilor, mijloacelor de transport sunt eliberate contribuabililor anterior sau cel mult data închierii contractului de vânzare-cumpărare.
 • Certificatele fiscale nu se eliberează contribuabililor care vor să depună dosarul de ajutor social la D.G.S.A.P.C. , deoarece există protocol încheiat cu această instituție.

Documente necesare:

 • CI/BI/CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (>14 ANI)*
 • CERTIFICAT DE DECES (IN CAZUL CERTIFICATULUI PENTRU SUCCESIUNE)
 • PROCURA + CI (IN CAZUL IN CARE SOLICITAREA ESTE COMPLETATA DE UN IMPUTERNICIT)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*

Documente necesare:

 • COPIE CUI*
 • COPIE CI MANDATAR*
 • DELEGATIE*
 • CONTRACT DE INCHIRIERE (DACA ESTE CAZUL)
 • DOVADA INCHEIERII CONTRACTULUI CU OPERATORUL DE SALUBRITATE AUTORIZAT*
 • DOVADA ACHITARII TAXEI DE SALUBRIZARE LA ZI*