Elaboratorul Studiului de fezabilitate al proiectului pentru Infiintarea retelei de distributie a gazului in comuna Osorhei a transmis astazi spre analiza.

Planul de situatie general al alplasarii retelei de gaz, urmand ca in urmatoarele saptamani sa se faca demersurile pentru obtinerea avizelor necesare aprobarii si finantarii investitiei

Atașament