COMUNA OȘORHEI, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Oșorhei, UP I Oșorhei, județul Bihor amplasat pe UAT Oșorhei, jud. Bihor. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul – A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A din data 29.03.2024 între orele 9 – 14. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii si sugestii, în termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii anunțului, la A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, e-mail: office@apmbh.anpm.ro, în zilele de luni – vineri, între orele 9-14.