ANUNȚ DE ÎNCEPERE INVESTITIE CU DENUMIREA
“Lucrari de renovare energetica a cladirii “Gradinita cu program prelungit Oșorhei”

Primăria Oșorhei, Jud. Bihor, vă informează ca în data de , a fost semnat Contractul de finanțare nr 8967 din 24.01.2023 pentru obiectivul de investiții:

“Lucrari de renovare energetica a cladirii “Gradinita cu program prelungit Oșorhei”,

apel de proiecte gestionat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul National de Redresare și Reziliență al Romaniei (PNRR)- Componenta 10 Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Valoarea totală a proiectului este de 445.831,41 lei