ANUNȚ DE ÎNCEPERE INVESTITIE CU DENUMIREA
“Lucrari de renovare energetica a cladirii C2 “Scoala gimnaziala Aurel Pop Osorhei”

Primăria Oșorhei, Jud. Bihor, vă informează ca în data de 25.01.2023, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 8958 din 24.01.2023 pentru obiectivul de investiții:

“Lucrari de renovare energetica a cladirii C2 “Scoala gimnaziala Aurel Pop Osorhei”,

apel de proiecte gestionat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul National de Redresare și Reziliență al Romaniei (PNRR)- Componenta 10 Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.


Valoarea totală a proiectului este de 1.325.492,60 lei