ANUNT

În data de 19.12.2022, UAT Comuna Oșorhei a semnat contractul de finanțare nr. 131673/21.11.2022 pentru obiectivul de investiții:

„Actualizare PUG și transpunere în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și planificare rurala-PUG, in comuna Oșorhei, Județul Bihor”,

apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.