Informare pentru apicultori

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 251 din 24 iulie 2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor cu modificările și completările ulterioare , Art. 7 (1) „ Apicultorii sunt obligaţi să transmită anual, în perioada 1 septembrie-31 decembrie, la ANZ prin OJZ, declaraţia pe propria răspundere cu numărul de stupi care conţin familii de albine pregătite pentru iernat”.

Declarația se poate depune personal sau pe email. Dacă modalitatea de transmitere este electronică, declarația trebuie să conțină  sintagma “Conform cu originalul” și semnătura beneficiarului.

Nedepunerea declarație în termen poate avea consecințe în obținerea de sprijin sau forme de finanțare naționale sau europene.

În atașament  este modelul declarației și fișă de informare pentru apicultori.