Recomandare privind proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ”Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice”.

În conformitate cu prevederile art 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 ”La publicarea anuntului, autoritatea administrației publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Proiectul de act normative supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

  • pe site-ul Primăriei comunei Oșorhei – www.primaria-osorhei.ro/informatii-de-interes-public
  • la sediul Primăriei comunei Oșorhei, Oșorhei nr.71

Termenul pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice: 5 decembrie 2022

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

  • prin email pe adresa: contact@primaria-osorhei.ro
  • prin fax la nr. 0259/313 213
  • prin poștă pe adresa Primăriei comunei Oșorhei, Oșorhei nr.71
  • depuse la Registratură – Primăria comunei Oșorhei, Oșorhei nr.71

Materialele transmise vor purta mențiunea:
”Recomandare privind proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023”