ÎN ATENȚIA AGRICULTORILOR CARE DEȚIN CULTURI AFECTATE DE SECETĂ 2022

Conform REGULAMENTULUI privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice aprobat prin Ordin nr. 97/2020 cu modificarile ulterioare (Ordinul M.A.I. nr. 68/2020, Ordinul M.A.I. nr. 126/2020, Ordinul M.A.I. nr. 78/2022, Ordinul M.A.I. nr. 83/2022) utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pot depune înştiinţări scrise la unitatea administrativ – teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până cel târziu la data de 1 august 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înfiinţate în toamna anului 2021, respectiv până cel târziu la data de 15 noiembrie 2022 inclusiv, pentru celelalte culturi agricole.

Instiintarile trebuie sa cuprinda:

  • datele de identificare ale deţinătorului de teren agricol,
  • cultura afectata
  • identificarea blocului fizic si parcelei/tarlalei
  • suprafaţa totală declarată,
  • suprafaţa calamitată estimativ pe fiecare dintre culturile calamitate,
  • specificarea dacă suprafaţa calamitată se află în zonă irigabilă

Suprafeţele de terenuri cu destinaţie agricolă ocupate cu culturile agricole înfiinţate în primăvara anului 2022, afectate de seceta pedologică, pentru care utilizatorii de terenuri depun înştiinţări,  pot fi recoltate sau reînsămânţate şi anterior datei de întocmire a procesului – verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, cu obligatia menţinerii unei zone – tampon/martor nerecoltate sau nereînsămânţate, în suprafaţă de minimum 5% din suprafaţa blocului fizic şi parcelei/tarlalei aferente culturii afectate.