Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes general la nivel local,
pentru anul 2022