Anunt privind dezbaterea publica a proiectului de hotărâre privind acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații