Proces verbal privind selectarea dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare