Anunț privind organizarea concursului examenului de promovare în grad profesional imediat superior