Anunț privind organizarea concursului/examenului de promovare în grad profesional imediat superior