Anunț privind acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general la nivel local, pentru anul 2021