Anunț participare la proba de interviu – Inspector studii medii- Compartiment Gestionare Postimplementare Proiecte