Procesul Verbal de selecție al dosarelor, Inspector studii medii, Compartiment Gestionare Postimplementare Proiecte