Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul INTRODUCERE RETELE INTELIGENTE DE GAZE NATURALE Oșorhei