Studiu privind percepția publică referitoare la efectele măsurilor anticorupție la nivelul administrației publice locale

Studiu privind percepția publică referitoare la efectele măsurilor anticorupție la nivelul administrației publice locale derulat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, în cadrul implementarii proiectului cu titlul: „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică“, cod SIPOCA 61, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 2: „Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente“, obiectiv specific 2.2: „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice“.

Chestionarul poate fi completat până cel târziu la 15 octombrie 2020.