Elaboratorul Studiului de fezabilitate al proiectului pentru Infiintarea retelei de distributie a gazului in comuna Osorhei a transmis astazi spre analiza.

Planul de situatie general al alplasarii retelei de gaz, urmand ca in urmatoarele saptamani sa se faca demersurile pentru obtinerea avizelor necesare aprobarii si finantarii investitiei