Procedura privind anularea majorărilor de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante la bugetul comunei Oșorhei, jud. Bihor