Raport privind modul de ducere la indeplinire a hotararilor Consiliului Local al comunei Oșorhei pentru anul 2019