Raport cu privire la starea economică, socială şi de mediu a comunei Oşorhei pentru anul 2019