Anunț anulare concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante