Nivelul impozitelor si taxelor locale aprobate pentru anul 2019

Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile de comuna Oșorhei în anul fiscal 2019