Lista partenerilor

Privitor la entități de drept privat, selectați în vederea depunerii și implementării unor proiecte finanțare prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020