Caiet de sarcini pentru achiziție publică

Privind elaborarea studiului de fezabilitatea în vederea inițierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale în comuna Oșorhei.