Anunț privind acordarea de finanțări

Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general șa nivel local, pentru anul 2019