Liberul acces la informațiile de interes public

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informație de interes public, așa cum sunt definite de lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice.

Informația de interes public este orice informație care privește sau rezultă din activititatea unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informației.

Conform Legii 544/2001, orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autorități și instituțiile publice, în condițiile legiim informațiile de interes public.

Solicitarea în scris a informațiilor de interes public trebuie să cuprindă:

  • autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea
  • informația solicitată astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public
  • numele, prenumele și semnătura solicitantului precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului

Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris în termen de 10 zile de la înregistrarea solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comuncat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea solicitărilor.