Registrul de evidență a datoriei  publice locale a unității  teritorial administrative la data de 31.12.2017