Raport privind situația patrimoniului din domeniul public și privat al comunei Oșorhei pe anul 2018