Raport

Raport privind modul de ducere la îndeplinire a hotărârile consiliului local al comunei Oșorhei adoptate în anul 2016