ANUNȚ TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică locală, se supune consultării publice.

FORMULAR