Regulamente

Regulamentul  de ordine interioara al aparatului de specialitate al Primarului comunei Oșorhei

Regulament intern al Biroului Poliţiei Locale Oșorhei

Regulament privind organizarea și funcționarea Consiliului Local al comunei Oșorhei

Regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei comunei Oşorhei

Regulament de organizare și desfășurare a transportului greu pe raza Comunei Oşorhei + HCL