Legea 544/2001 și legea 52/2003

Legea 544/2001

Lista curprinzând documentele de interes public a legii 544/2001
Lista curprinzând documentele exceptate de la accesul liber al cetățenilor

Rapoarte de evaluare a legilor 544/2001 și 52/2003