Structura organizatorică

Conform Organigramei aprobate de către Consiliul Local al comunei Oșorhei

vezi structura organizatorică