Hotărârile Consiliului Local 2020

Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
HCL Decembrie 2020
HCL 50 privind instituirea taxei speciale pentru întreținerea terenurilor neîngrijite aparținând domeniului public al comunei Oșorhei adiacente imobilelor proprietatea persoanelor fizice și juridice, si majorarea în
14-01-2021 164 KB 188 descărcări Descarcă
HCL 49 privind acordarea gratuității transportului pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din comuna Oșorhei, jud. Bihor
14-01-2021 179.2 KB 161 descărcări Descarcă
HCL 48 privind aprobarea Rectificarii Bugetului Local, Bugetului finantat din venituri proprii si subventii al comunei Osorhei pe anul 2020
14-01-2021 543.6 KB 175 descărcări Descarcă
HCL 47 privind aprobarea Ordinii de zi a sedlntel extraordinare, convocata de indata, a Consiliului Local al comunei Osorhel din data de 22 decembrie 2020
14-01-2021 167.7 KB 186 descărcări Descarcă
HCL 46 privind aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public al Comunei Osorhei pentru investiția ,,Înființarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale in Comuna Oșorhei, județul Bihor
14-01-2021 173.9 KB 154 descărcări Descarcă
HCL 45 privind deschiderea unei coli de Cf avand parcela HCN 146, sc 110000 ,Osorhei, dezmembrarea suprafetei de 1975 mp din acestea , aprobarea planului de amplasament al imobilului
14-01-2021 120.3 KB 141 descărcări Descarcă
HCL 44 privind respingerea Proiectului de hotarare pentru aprobarea unor masuri de lmbunatatlre a actului de transparenta declzlonala si de crestere a gradului de acces la documentele de interes public si
14-01-2021 127.9 KB 187 descărcări Descarcă
HCL 42 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Oșorhei pentru anul 2021
14-01-2021 574.1 KB 215 descărcări Descarcă
HCL 41 privind aprobarea Rectificarii Bugetului Local, Bugetului finantat din venituri proprii si subventii al comunei Osorhei pe anul 2020
14-01-2021 541.4 KB 130 descărcări Descarcă
HCL 40 privind dezmembrarea suprafetei de 786 mp din Cf 61823 Osorhei , avand numarul cadastral 61823, aprobarea planului de amplasament al imobilului , constituirea a trei numere cadastrale
14-01-2021 103.6 KB 154 descărcări Descarcă
HCL 39 privind deschiderea unei coli de Cf avand parcela A-2721, tarlaua 33 sc 110000, dezmembrarea suprafetei de 1326 mp
14-01-2021 114.6 KB 161 descărcări Descarcă
HCL 38 privind acceptarea donatiei numitilor POP IOAN FLORIN si POP MIOARA , in calitate de proprietari asupra imobilului, reprezentand teren in suprafata de 4937 mp, identificat in Cf 60599,61565 si 61792
14-01-2021 131.3 KB 148 descărcări Descarcă
HCL 37 privind deschiderea unei coli de Cf avand parcelele 698, 699 si 7011, sc 110000, dezmembrarea suprafetei de 5616 mp din acestea
14-01-2021 116 KB 201 descărcări Descarcă
HCL 36 pentru aprobarea actualizării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Oșorhei
14-01-2021 253.1 KB 201 descărcări Descarcă
HCL 35 privind aprobare bugetului pentru proiectul ,,Înființarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în Comuna Oșorhei, județul Bihor
14-01-2021 162.8 KB 172 descărcări Descarcă
HCL 34 privind aprobarea documentației tehnico-economice - Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu denumirea
14-01-2021 215.4 KB 247 descărcări Descarcă
HCL 33 privind aprobarea Acordului colectiv de munca pentru functionarii publici incadrati in aparatul de specialitate al Primarului comunei Osorhei pentru perioada 2021-2022
14-01-2021 148 KB 186 descărcări Descarcă
HCL 32 privind aprobarea Contractului colectiv de munca pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Osorhei pentru perioada 2021-2022
14-01-2021 124.5 KB 151 descărcări Descarcă
HCL 31 privind nominalizarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Osorhei care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul Comisiei de evaluare a performantelor profesionale indiv
14-01-2021 145.6 KB 170 descărcări Descarcă
HCL 30 privind respingerea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021, prezentat de catre Ocolul Silvic Oradea pentru administrarea fondului forestier al comunei Osorhel
14-01-2021 157 KB 148 descărcări Descarcă
HCL 29 privind aprobarea Planului Anual de actlunl si lucrarl de interes local la nivelul comunei Osorhei, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr.416 din 2001, in anul 2021
14-01-2021 146.5 KB 154 descărcări Descarcă
HCL 28 Privind aprobarea proiectului ,,Asigurarea accesului elevilor la procesul de invatare in mediul on-line in comuna Osorhel, judetul Bihor
14-01-2021 169.1 KB 142 descărcări Descarcă
HCL 27 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Osorhei, pentru sedlntele acestula din lunile ianuarie, februarie, martie 2021
14-01-2021 134.6 KB 140 descărcări Descarcă
HCL 26 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare, convocata de indata a Consiliului Local al comunei Osorhei, din data de 12 noiembrie 2020
14-01-2021 115.5 KB 174 descărcări Descarcă
HCL 25 privind aprobarea procesului - verbal al §edintei extraordinare, convocata de indata a Consiliului Local al comunei Osorhel, din data de 09 noiembrie 2020
14-01-2021 113.9 KB 168 descărcări Descarcă
HCL 24 privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Osorhel, din data de 05 noiembrie 2020
14-01-2021 109.3 KB 162 descărcări Descarcă
HCL 23 privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Osorhei din data de 15 decembrie 2020
14-01-2021 483.8 KB 171 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
HCL Noiembrie 2020
HCL 9 privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare, convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Oşorhei, din data de 15 septembrie 2020
14-01-2021 589.2 KB 146 descărcări Descarcă
HCL 8 privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare, convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Oşorhei, din data de 10 septembrie 2020
14-01-2021 589.1 KB 106 descărcări Descarcă
HCL 7 privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei, din data de 20 august 2020
14-01-2021 587.9 KB 140 descărcări Descarcă
HCL 6 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei din data de 05 noiembrie 2020
14-01-2021 669.3 KB 118 descărcări Descarcă
HCL 22 privind aprobarea trecerii în domeniul public județul Bihor a unui sector de drum
14-01-2021 2.1 MB 132 descărcări Descarcă
HCL 21 privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Osorhei din 12 noiembrie 2020
14-01-2021 260 KB 131 descărcări Descarcă
HCL 20 privind aprobarea declansarii procedurii de expropriere privind realizarea lucrării ,, Centura ocolitoare a localitătii Osorhei, judetul Bihor,,
14-01-2021 191.8 KB 158 descărcări Descarcă
HCL 19 privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei extraordinare, convocata de indata a Consiliului Local Osorhei din 09 noiembrie 2020
14-01-2021 192.2 KB 132 descărcări Descarcă
HCL 18 privind aprobarea înlocuirii reprezentantului legal al comunei în cadrul proiectului „Modernizare drumuri în comuna Oșorhei, județul Bihor”
14-01-2021 163.7 KB 123 descărcări Descarcă
14-01-2021 201.9 KB 137 descărcări Descarcă
HCL 13 Privind aprobarea modificărilor tehnice și financiare pentru obiectivul „MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA OȘORHEI, JUDEȚUL BIHOR”
14-01-2021 184.2 KB 118 descărcări Descarcă
HCL 12 privind desemnarea reprezentanților CL al comunei Oșorhei în CA si în CEACE ale scolii Aurel Pop - Osorhei
14-01-2021 788 KB 115 descărcări Descarcă
HCL 11 privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare, convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Oşorhei, din data de 29 octombrie 2020
14-01-2021 589.1 KB 139 descărcări Descarcă
HCL 10 privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei de ceremonie a Consiliului Local al comunei Oşorhei, din data de 27 octombrie 2020
14-01-2021 587.6 KB 104 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
HCL Octombrie 2020
14-01-2021 665.2 KB 134 descărcări Descarcă
HCL 4 privind constituirea și organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Oșorhei
14-01-2021 807.6 KB 127 descărcări Descarcă
HCL 3 privind alegerea Comisiei de validare a rezultatului alegerii Viceprimarului comunei Oșorhei
14-01-2021 589.9 KB 112 descărcări Descarcă
HCL 2 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Oşorhei, pentru şedinţele acestuia din lunile octombrie – noiembrie – decembrie 2020
14-01-2021 869.4 KB 119 descărcări Descarcă
HCL 1 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Oşorhei din data de 29 OCTOMBRIE 2020
14-01-2021 589 KB 152 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
HCL Septembrie 2020
HCL 82 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție CENTURA OCOLITOARE OȘORHEI
14-01-2021 2.7 MB 132 descărcări Descarcă
HCL 81 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Oşorhei din data de 10 septembrie 2020
14-01-2021 659.4 KB 122 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
HCL August 2020
HCL 80 privind aprobarea documentației „P.U.Z. – Parcelare teren in 11 loturi pentru construire locuinte” comuna Oșorhei, sat Oșorhei, nr. cadastral 61311, jud. Bihor
14-09-2020 640.2 KB 136 descărcări Descarcă
HCL 79 Privind însușirea Raportului de evaluare cu privire la imobilul - teren aparținând domeniului privat al comunei Oșorhei identificat în CF nr 60955 nr cad 60955
14-09-2020 590.2 KB 131 descărcări Descarcă
HCL 78 privind aprobarea Bugetului Local, Bugetul finantat din venituri proprii si subventii al comunei Osorhei pe anul 2020
14-09-2020 543.5 KB 136 descărcări Descarcă
HCL 77 privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public
14-09-2020 369 KB 118 descărcări Descarcă
HCL 76 privind anularea majorărilor de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante la bugetul comunei Oșorhei jud. Bihor
14-09-2020 730.4 KB 153 descărcări Descarcă
HCL 75 Privind acceptarea donației asupra imobilului reprezentând teren in suprafața de 2741 mp identificat in Cf 55739 Osorhei avand numarul cadastral 55739 cu destinația Drum public
14-09-2020 526.2 KB 169 descărcări Descarcă
HCL 74 Privind deschiderea unei noi coli de cf avand numarul topografic 812 Cheriu cu suprafata de 21983 mp , dezmembrarea suprafetei de 765 mp din acestea
14-09-2020 521.8 KB 164 descărcări Descarcă
HCL 73 Privind deschiderea unei noi coli de cf avand numarul topografic 812 Cheriu cu suprafata de 21983 mp dezmembrarea suprafetei de 786 mp din acestea
14-09-2020 521.8 KB 151 descărcări Descarcă
HCL 72 Privind aprobarea amplasarii unei retele electrice de joasa tensiune pe domeniul public al comunei Osorhei sat Osorhei str 201 jud. Bihor
14-09-2020 400.1 KB 148 descărcări Descarcă
HCL 71 privind aprobarea documentației „P.U.Z. – Construire casa de rugaciune pentru Biserica Cultului Crestin Baptist” comuna Oșorhei, sat Fughiu, nr. cadastral 58917, jud. Bihor
14-09-2020 643.4 KB 149 descărcări Descarcă
HCL 70 Privind aprobarea investiției și a traseului pentru obiectivul de investiții CENTURA OCOLITOARE A LOCALITATII OSORHEI
14-09-2020 589.6 KB 169 descărcări Descarcă
HCL 69 privind darea în folosință gratuită a corpurilor de clădire C1B și C2B din imobilul având cad 1573 înscris în CF 3515 Oșorhei Fughiu domeniu privat pentru desfășurare activități medicale
14-09-2020 595.1 KB 190 descărcări Descarcă
HCL 68 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2020 cuprins în APV nr 18071
14-09-2020 608.1 KB 159 descărcări Descarcă
HCL 67 privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei, din data de 23 iulie 2020
14-09-2020 599.1 KB 116 descărcări Descarcă
HCL 66 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei din data de 20 august 2020
14-09-2020 676.2 KB 135 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
HCL Iulie 2020
HCL 62 privind completarea Cf 76 Osorhei cu numerele topografice 23261 si 23262 si 23263 dezmembrarea suprafetei de 411 mp din acestea
05-08-2020 522.1 KB 158 descărcări Descarcă
HCL 63 privind dezmembrarea suprafetei de 1347 mp din numerele topografice 377 si 378 , din Cf 728 si 639 Cheriu
05-08-2020 521.7 KB 193 descărcări Descarcă
HCL 61 pentru aprobarea încheierii unui protocol cu Garda Națională de Mediu
31-07-2020 748.3 KB 159 descărcări Descarcă
HCL 60 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al comunei Oșorhei, situat în intravilanul localității Fughiu, în suprafață de 150 mp
31-07-2020 741.4 KB 167 descărcări Descarcă
HCL 59 privind majorarea capitalului social în numerar al S.C. COMPANIA REOSAL S.A.
31-07-2020 290.3 KB 146 descărcări Descarcă
HCL 58 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețea canalizare menajeră pe str.121 din localitatea Oșorhei, județul Bihor”
31-07-2020 764.1 KB 162 descărcări Descarcă
HCL 57 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Oșorhei
31-07-2020 486.4 KB 182 descărcări Descarcă
HCL 56 privind aprobarea documentației „P.U.Z. – Parcelare teren pentru construire locuinte, functiuni complementare si servicii”
31-07-2020 645.1 KB 157 descărcări Descarcă
HCL 55 privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei, din data de 25 iunie 2020
31-07-2020 595.1 KB 146 descărcări Descarcă
HCL 54 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei din data de 23 iulie 2020
31-07-2020 678.3 KB 181 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
HCL Iunie 2020
HCL 53 privind aprobarea modificarilor tehnice si financiare pentru obiectivul „MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA OȘORHEI, JUDEȚUL BIHOR”
22-07-2020 607.9 KB 207 descărcări Descarcă
HCL 52 privind aprobarea ajustării la inflație a prețurilor și tarifelor practicate de către operatorul regional SC Compania de Apă Oradea SA
22-07-2020 603.6 KB 154 descărcări Descarcă
HCL 51 privind aprobarea documentației „P.U.Z. – Construire capela mortuara si imprejmuire teren” comuna Oșorhei, sat Cheriu, nr. cadastral 61197, jud. Bihor
22-07-2020 643.6 KB 156 descărcări Descarcă
HCL 50 privind aprobarea documentației „P.U.Z. – Parcelare teren pentru construire locuinte” comuna Oșorhei, sat Alparea, nr. cadastral 54959, jud. Bihor
22-07-2020 796.9 KB 253 descărcări Descarcă
HCL 49 privind aprobarea documentației „P.U.Z. – Parcelare teren pentru construire locuinte” comuna Oșorhei, sat Oșorhei, nr. cadastral 58512, 58513, jud. Bihor
22-07-2020 794.9 KB 177 descărcări Descarcă
HCL 48 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Oșorhei aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oșorhei nr. 9125.09.2019
22-07-2020 915.7 KB 159 descărcări Descarcă
HCL 47 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Oşorhei, pentru şedinţele acestuia din lunile iulie – august – septembrie 2020
22-07-2020 877.6 KB 149 descărcări Descarcă
HCL 46 privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei, din data de 28 mai 2020
22-07-2020 595.4 KB 181 descărcări Descarcă
HCL 45 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei din data de 25 iunie 2020
22-07-2020 601.9 KB 174 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
HCL Mai 2020
HCL 44 privind implementarea proiectului „Achizitie instalație de dezinfecție și dezinsecție in comuna Oșorhei, judetul Bihor”
07-06-2020 359.9 KB 179 descărcări Descarcă
HCL 43 privind aprobarea completării Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 a unității administrativ teritoriale Oșorhei județul Bihor
07-06-2020 296.1 KB 180 descărcări Descarcă
HCL 42 privind instrumentarea dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climate și conservarea pădurilor”
07-06-2020 557 KB 170 descărcări Descarcă
HCL 41 privind dezmembrarea unei suprafete de teren intravilan apartinand domeniu public si constituirea a trei numare cadastrale reprezentand reprezentand si teren intravilan apartinand domeniu public
07-06-2020 521.5 KB 179 descărcări Descarcă
HCL 40 privind dezmembrarea unei suprafete de teren intravilan apartinand domeniului privat al Comunei Osorhei si constituirea unui nou numar cadastral cu suprafata de 150 mp
07-06-2020 521.3 KB 161 descărcări Descarcă
07-06-2020 747 KB 163 descărcări Descarcă
HCL 38 privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei, din data de 30 aprilie 2020
07-06-2020 677.2 KB 144 descărcări Descarcă
HCL 37 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei din data de 28 mai 2020
07-06-2020 604.9 KB 149 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
HCL Aprilie 2020
HCL nr 32 privind aprobarea Rectificării Bugetului Local, Bugetul finantat din venituri proprii și subventii al comunei Oșorhei pe anul 2020
07-05-2020 748.4 KB 153 descărcări Descarcă
HCL nr 35 privind delegarea dnei. Ilieș Carmen, pentru reprezentarea intereselor comunei Oșorhei în vederea încheierii unui Contract de vânzare – cumpărare în formă autentică
05-05-2020 530.7 KB 158 descărcări Descarcă
HCL nr 31 privind aprobarea scutirii de la plata chiriei a S.C. Carmina Com SRL pentru perioada stării de urgență impusă de COVID -19
05-05-2020 591.8 KB 144 descărcări Descarcă
HCL nr 30 privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei, din data de 31 martie 2020
05-05-2020 593.7 KB 153 descărcări Descarcă
HCL nr 29 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei din data de 30 aprilie 2020
05-05-2020 601.8 KB 181 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
HCL Martie 2020
HCL nr 28 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2019
05-05-2020 786.7 KB 132 descărcări Descarcă
HCL nr 26 privind trecerea în domeniul public al comunei Oșorhei a unor bunuri rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare
05-05-2020 797.6 KB 178 descărcări Descarcă
HCL nr 25 privind actualizararea Programului anual al achizițiilor publice conform fondurilor aprobate prin bugetul comunei Osorhei pentru anul 2020
05-05-2020 698.1 KB 133 descărcări Descarcă
HCL nr 23 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Oşorhei, pentru şedinţele acestuia din lunile aprilie – mai – iunie 2020
05-05-2020 875.6 KB 164 descărcări Descarcă
HCL nr 22 privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei, din data de 27 februarie 2020
05-05-2020 800.5 KB 137 descărcări Descarcă
HCL nr 21 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei din data de 31 martie 2020
05-05-2020 795 KB 144 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
HCL Februarie 2020
HCL nr 19 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor aferent comunei Osorhei pentru anul 2020
07-05-2020 1.7 MB 512 descărcări Descarcă
HCL nr 20 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare necesare pentru gestionarea situatiilor de urgenta aferent comunei Oșorhei pentru anul 2020
07-05-2020 1.1 MB 129 descărcări Descarcă
HCL nr 15 privind dezmembrarea suprafeței de 381 mp din Cf 59008 Oșorhei constituirea unui nou numar cadastral cu suprafața de 381 mp reprezentând DRUM în INTRAVILAN proprietatea COMUNEI
07-05-2020 470.6 KB 195 descărcări Descarcă
HCL nr 18 privind aprobarea Bugetului Local, Bugetul finantat din venituri proprii si subventii al comunei Oșorhei pe anul 2020 - Anexa
07-05-2020 204.5 KB 167 descărcări Descarcă
HCL nr 12 Privind aprobarea achizitionarii directe a unei Autoutilitare de lucru cu apa si spuma de mica capacitate pentru stingerea incendiilor si darea in folosinta gratuita catre ISU CRISANA Bihor
06-05-2020 725.7 KB 133 descărcări Descarcă
HCL nr 18 privind aprobarea Bugetului Local, Bugetul finantat din venituri proprii si subventii al comunei Oșorhei pe anul 2020
05-05-2020 542.2 KB 146 descărcări Descarcă
HCL nr 17 privind alipirea a doua suprafete si constituirea unui nou număr cadastral cu suprafață de 2759 mp, reprezentând DRUM în INTRAVILAN, proprietatea COMUNEI OSORHEI domeniu public
05-05-2020 537 KB 157 descărcări Descarcă
HCL nr 16 privind acceptarea donației numiților BELENIS FLORIN MARINEL si BELENIS SORINELA
05-05-2020 661.6 KB 137 descărcări Descarcă
HCL nr 14 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantie a Creditului Rural pentru obiectivul Modernizare drumuri în comuna Oșorhei, județul Bihor
05-05-2020 604.9 KB 144 descărcări Descarcă
HCL nr 13 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2020 din fondul forestier proprietate publică a com Oșorhei și aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase
05-05-2020 749.5 KB 147 descărcări Descarcă
HCL nr 11 privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei, din data de 30 ianuarie 2020
05-05-2020 800.3 KB 120 descărcări Descarcă
HCL nr 10 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei din data de 27 februarie 2020
05-05-2020 804.3 KB 139 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
HCL Ianuarie 2020
HCL nr 24 privind aprobarea Rectificării Bugetului Local, Bugetul finanțat din venituri proprii și subvenții al comunei Oșorhei pe anul 2020
07-05-2020 747.4 KB 139 descărcări Descarcă
HCL nr 9 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al Comunei Oșorhei de către Parohia Reformată Oșorhei
07-05-2020 464.5 KB 140 descărcări Descarcă
HCL nr 8 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Oșorhei
05-05-2020 1.3 MB 175 descărcări Descarcă
HCL nr 7 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului “Extindere rețea de alimentare cu energie electrica” in comuna Osorhei in anul 2020
05-05-2020 658.5 KB 143 descărcări Descarcă
HCL nr 6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului “Extindere rețea de iluminat public” in localitatea Osorhei in anul 2020
05-05-2020 657.5 KB 122 descărcări Descarcă
HCL nr 5 privind completarea HCL 38 din 2014 referitoare la aprobarea Nomenclatorului stradal
05-05-2020 194.8 KB 133 descărcări Descarcă
HCL nr 4 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020, prezentat de către Ocolul Silvic Oradea pentru administrarea fondului forestier al comunei Oșorhei
05-05-2020 845.5 KB 140 descărcări Descarcă
HCL nr 2 privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei, din data de 12 decembrie 2019
05-05-2020 800.3 KB 134 descărcări Descarcă
HCL nr 1 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei din data de 30 ianuarie 2020
05-05-2020 801.1 KB 139 descărcări Descarcă