Hotărârile Consiliului Local 2019

[add-search-inside]

Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 18/12/2019
Hotararea nr.125 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii
18-02-2020 19:40 6.9 MB 67 descărcări Descarcă
Hotararea nr.124 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2020 in comuna Osorhei
18-02-2020 19:40 4.4 MB 47 descărcări Descarcă
Hotararea nr.123 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
18-02-2020 19:40 14.5 MB 86 descărcări Descarcă
Hotararea nr.122 privind aprobarea rectificarii Bugetului local, Bugetul finantat din Venituri proprii si subventii al comunei Osorhei pe anul 2019
18-02-2020 19:40 3 MB 43 descărcări Descarcă
Hotararea nr.121 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor, din cadrul familiei ocupationale Administratie, utilizate in cadrul Aparatului de specialitate al primar
18-02-2020 19:39 4.9 MB 53 descărcări Descarcă
Hotararea nr.120 privind aprobarea Strategiei de achizitii pubice a comunei Osorhei pentru anul 2020
18-02-2020 19:39 12.9 MB 56 descărcări Descarcă
Hotararea nr.119 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2020-2025 la nivelul comunei Osorhei
18-02-2020 19:39 6.9 MB 40 descărcări Descarcă
Hotararea nr.118 privind atribuirea in folosinta gratuita -drept de uz si de servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA, a unei suprafete
18-02-2020 19:39 581.3 KB 44 descărcări Descarcă
Hotararea nr.117 privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local la nivelul comunei Osorhei, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr.4162001, in anul
18-02-2020 19:39 1.6 MB 44 descărcări Descarcă
Hotararea nr.116 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei comunei Osorhei
18-02-2020 19:39 70.9 MB 71 descărcări Descarcă
Hotararea nr.115 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Osorhei, pentru sedintele acestuia din lunile ianuarie-martie 2020
18-02-2020 19:39 780.3 KB 40 descărcări Descarcă
Hotararea nr.114 privind aprobarea procesului vebal a sedntei ordinare a Consiliului Local al comunei Osorhei din data de 27.11.2019
18-02-2020 19:39 4.6 MB 43 descărcări Descarcă
Hotararea nr.113 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Osorhei din data de 18.12.2019
18-02-2020 19:39 2 MB 35 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 27/11/2019
Hotararea nr.99 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Osorhei din data de 27.11.2019
18-02-2020 19:30 1.9 MB 39 descărcări Descarcă
Hotararea nr.112 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Osorhei, judetul Bihor pentru anul 2020-2021
18-02-2020 19:30 1.5 MB 46 descărcări Descarcă
Hotararea nr.111 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre comuna Osorhei si ADI Zona Metropolitana Oradea
18-02-2020 19:30 767.8 KB 42 descărcări Descarcă
Hotararea nr.110 privind aprobarea tarifelor pentru capturarea, ridicarea si cazarea cainilor fara stapan din comuna Osorhei in Adapostul Grivei
18-02-2020 19:30 771 KB 37 descărcări Descarcă
Hotararea nr.108 privind aprobarea documentatiei PUZ-Parcele de teren pentru construire locuinte comuna Osorhei sat Fughiu, nr.cadastral --- jud.Bihor
18-02-2020 19:30 645.1 KB 49 descărcări Descarcă
Hotararea nr.107 privind aprobarea documentatiei PUZ -Reglementare din punct de vedere urbanistic parcelele de teren comuna Osorhei, sat Osorhei nr.cadastral ---- jud.Bihor
18-02-2020 19:30 642.8 KB 54 descărcări Descarcă
Hotararea nr.106 privind aprobarea modificarii Regulamentului Local de Urbanism al PUG-ului comunei Osorhei
18-02-2020 19:30 739.2 KB 47 descărcări Descarcă
Hotararea nr.105 privind acceptarea donatiei numitului --- in calitate de proprietar al imobilului reprezentand teren in suprafata de 1569 mp identificat in CF ---- Osorhei avand nr.cadastral ---- cu destinatia -drum public
18-02-2020 19:30 927.9 KB 48 descărcări Descarcă
18-02-2020 19:30 14.9 MB 68 descărcări Descarcă
Hotararea nr.102 privind aprobarea pierderilor de exploatare la Ocolul Silvic Oradea
18-02-2020 19:30 867.6 KB 43 descărcări Descarcă
Hotararea nr.101 privind aprobarea Planului de investitii pentru anul 2019 (rectificat), aferent comunei Osorhei la SC COMPANIA DE APA ORADEA SA
18-02-2020 19:30 838.2 KB 43 descărcări Descarcă
Hotararea nr.100 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Osorhei din data de 30.10.2019
18-02-2020 19:30 3.5 MB 46 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 30/10/2019
Hotararea nr.98 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local, Bugetul finantat din venituri proprii si subventii al comunei Osorhei pe anul 2019
18-02-2020 19:26 3 MB 29 descărcări Descarcă
Hotararea nr.97 privind constituirea, organizarea, coordonarea si sprijinirea echipei mobile pentru intervetia de urgenta in cazurile de violenta domestica, desfasurate pe raza CO
18-02-2020 19:26 881.7 KB 29 descărcări Descarcă
Hotararea nr.96 privind aprobarea atribuirii, in mod gratuit ,a cantitatii de masa lemnoasa cuprinsa in APV nr.18061, tuturor lacasurilor de cult existente in comuna Osorhei
18-02-2020 19:25 745.2 KB 32 descărcări Descarcă
Hotararea nr.95 privind aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza CLO
18-02-2020 19:25 12.3 MB 48 descărcări Descarcă
Hotararea nr.94 privind aprobarea procesului verbal a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Osorhei din data de 25 septembrie 2019
18-02-2020 19:25 4.7 MB 31 descărcări Descarcă
Hotararea nr.93 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al Comunei Osorhei din data de 30.10.2019
18-02-2020 19:25 1.1 MB 27 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 09/25/2019
28-10-2019 7:27 1.9 MB 50 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:27 5.1 MB 87 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:27 308.7 KB 41 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:27 407.3 KB 52 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:27 2.1 MB 67 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:27 1.7 MB 216 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:27 2.1 MB 61 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:27 590 KB 38 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:27 1.2 MB 42 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:27 493.6 KB 35 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:27 3 MB 39 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:27 1.3 MB 54 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:27 1.2 MB 37 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 08/28/2019
28-10-2019 7:26 1.9 MB 39 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:26 1.9 MB 43 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:26 320 KB 45 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:26 345.4 KB 39 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:26 381.1 KB 42 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:25 395.1 KB 40 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:25 431.7 KB 41 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:25 516.7 KB 39 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:25 649 KB 44 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:25 5.5 MB 43 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:25 1.9 MB 40 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:25 1.3 MB 43 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 07/10/2019
28-10-2019 7:24 332.7 KB 35 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:24 374.4 KB 42 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:24 428.2 KB 47 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:24 2.1 MB 39 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:24 408.2 KB 37 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 06/27/2019
28-10-2019 7:24 1.1 MB 49 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:24 683.3 KB 40 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:24 3.2 MB 69 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:24 366.5 KB 38 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:24 473.8 KB 38 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:24 2.9 MB 34 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:24 524.3 KB 49 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 05/29/2019
28-10-2019 7:23 1.9 MB 40 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:23 316 KB 41 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:23 374.9 KB 38 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:23 381.6 KB 37 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:23 1.5 MB 41 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:23 653.8 KB 41 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:23 501.5 KB 39 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:23 2.3 MB 44 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:23 628.2 KB 44 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:23 554 KB 37 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:23 3.4 MB 34 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:23 690.3 KB 33 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 04/24/2019
28-10-2019 7:22 421 KB 43 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:22 11.6 MB 45 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:22 346.9 KB 35 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:22 451 KB 47 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:22 1.5 MB 38 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:22 727.3 KB 39 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:22 1.8 MB 40 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:22 701.7 KB 36 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:22 6.3 MB 44 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:22 791.8 KB 33 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:22 702.7 KB 37 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:22 344.6 KB 33 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:21 318 KB 37 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:21 2 MB 33 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:21 815.2 KB 37 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:22 359.4 KB 36 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 03/28/2019
28-10-2019 7:21 321 KB 43 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:21 341.1 KB 40 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:21 1.1 MB 39 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:21 321.8 KB 34 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:21 2 MB 40 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:21 579.1 KB 37 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:21 480.7 KB 34 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:20 9.1 MB 38 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:20 498.7 KB 43 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 02/28/2019
28-10-2019 7:20 2.2 MB 36 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:19 742.4 KB 39 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:20 4.5 MB 39 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:20 318.4 KB 41 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:20 7.4 MB 48 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:20 379.7 KB 36 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:20 362.2 KB 34 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:20 363.1 KB 38 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:20 372.4 KB 33 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:20 343.5 KB 35 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:20 1.9 MB 39 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 01/31/2019
28-10-2019 7:19 1.2 MB 41 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:19 603.1 KB 39 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:19 865.1 KB 38 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:19 777.8 KB 37 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:19 286.1 KB 32 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:19 2.7 MB 39 descărcări Descarcă
28-10-2019 7:19 502.2 KB 35 descărcări Descarcă