Hotărârile Consiliului Local 2019

[add-search-inside]

Denumire Descarcă Ultima modificare
Hotararea nr.125 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.124 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2020 in comuna Osorhei
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.123 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.122 privind aprobarea rectificarii Bugetului local, Bugetul finantat din Venituri proprii si subventii al comunei Osorhei pe anul 2019
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.121 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor, din cadrul familiei ocupationale Administratie, utilizate in cadrul Aparatului de specialitate al primar
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.120 privind aprobarea Strategiei de achizitii pubice a comunei Osorhei pentru anul 2020
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.119 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2020-2025 la nivelul comunei Osorhei
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.118 privind atribuirea in folosinta gratuita -drept de uz si de servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA, a unei suprafete
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.117 privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local la nivelul comunei Osorhei, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr.4162001, in anul
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.116 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei comunei Osorhei
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.115 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Osorhei, pentru sedintele acestuia din lunile ianuarie-martie 2020
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.114 privind aprobarea procesului vebal a sedntei ordinare a Consiliului Local al comunei Osorhei din data de 27.11.2019
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.113 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Osorhei din data de 18.12.2019
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.99 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Osorhei din data de 27.11.2019
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.112 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Osorhei, judetul Bihor pentru anul 2020-2021
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.111 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre comuna Osorhei si ADI Zona Metropolitana Oradea
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.110 privind aprobarea tarifelor pentru capturarea, ridicarea si cazarea cainilor fara stapan din comuna Osorhei in Adapostul Grivei
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.108 privind aprobarea documentatiei PUZ-Parcele de teren pentru construire locuinte comuna Osorhei sat Fughiu, nr.cadastral --- jud.Bihor
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.107 privind aprobarea documentatiei PUZ -Reglementare din punct de vedere urbanistic parcelele de teren comuna Osorhei, sat Osorhei nr.cadastral ---- jud.Bihor
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.106 privind aprobarea modificarii Regulamentului Local de Urbanism al PUG-ului comunei Osorhei
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.105 privind acceptarea donatiei numitului --- in calitate de proprietar al imobilului reprezentand teren in suprafata de 1569 mp identificat in CF ---- Osorhei avand nr.cadastral ---- cu destinatia -drum public
Descarcă 18-02-2020
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.102 privind aprobarea pierderilor de exploatare la Ocolul Silvic Oradea
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.101 privind aprobarea Planului de investitii pentru anul 2019 (rectificat), aferent comunei Osorhei la SC COMPANIA DE APA ORADEA SA
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.100 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Osorhei din data de 30.10.2019
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.98 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local, Bugetul finantat din venituri proprii si subventii al comunei Osorhei pe anul 2019
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.97 privind constituirea, organizarea, coordonarea si sprijinirea echipei mobile pentru intervetia de urgenta in cazurile de violenta domestica, desfasurate pe raza CO
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.96 privind aprobarea atribuirii, in mod gratuit ,a cantitatii de masa lemnoasa cuprinsa in APV nr.18061, tuturor lacasurilor de cult existente in comuna Osorhei
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.95 privind aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza CLO
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.94 privind aprobarea procesului verbal a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Osorhei din data de 25 septembrie 2019
Descarcă 18-02-2020
Hotararea nr.93 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al Comunei Osorhei din data de 30.10.2019
Descarcă 18-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 16-02-2020
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 28-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019
Descarcă 23-10-2019