Hotărârile Consiliului Local 2019

[add-search-inside]

Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 18/12/2019
Hotararea nr.125 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii
18-02-2020 6.9 MB 223 descărcări Descarcă
Hotararea nr.124 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2020 in comuna Osorhei
18-02-2020 4.4 MB 195 descărcări Descarcă
Hotararea nr.123 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
18-02-2020 14.5 MB 334 descărcări Descarcă
Hotararea nr.122 privind aprobarea rectificarii Bugetului local, Bugetul finantat din Venituri proprii si subventii al comunei Osorhei pe anul 2019
18-02-2020 3 MB 191 descărcări Descarcă
Hotararea nr.121 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor, din cadrul familiei ocupationale Administratie, utilizate in cadrul Aparatului de specialitate al primar
18-02-2020 4.9 MB 200 descărcări Descarcă
Hotararea nr.120 privind aprobarea Strategiei de achizitii pubice a comunei Osorhei pentru anul 2020
18-02-2020 12.9 MB 231 descărcări Descarcă
Hotararea nr.119 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2020-2025 la nivelul comunei Osorhei
18-02-2020 6.9 MB 147 descărcări Descarcă
Hotararea nr.118 privind atribuirea in folosinta gratuita -drept de uz si de servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA, a unei suprafete
18-02-2020 581.3 KB 164 descărcări Descarcă
Hotararea nr.117 privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local la nivelul comunei Osorhei, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr.4162001, in anul
18-02-2020 1.6 MB 177 descărcări Descarcă
Hotararea nr.116 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei comunei Osorhei
18-02-2020 70.9 MB 249 descărcări Descarcă
Hotararea nr.115 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Osorhei, pentru sedintele acestuia din lunile ianuarie-martie 2020
18-02-2020 780.3 KB 171 descărcări Descarcă
Hotararea nr.114 privind aprobarea procesului vebal a sedntei ordinare a Consiliului Local al comunei Osorhei din data de 27.11.2019
18-02-2020 4.6 MB 158 descărcări Descarcă
Hotararea nr.113 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Osorhei din data de 18.12.2019
18-02-2020 2 MB 150 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 27/11/2019
Hotararea nr.99 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Osorhei din data de 27.11.2019
18-02-2020 1.9 MB 150 descărcări Descarcă
Hotararea nr.112 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Osorhei, judetul Bihor pentru anul 2020-2021
18-02-2020 1.5 MB 198 descărcări Descarcă
Hotararea nr.111 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre comuna Osorhei si ADI Zona Metropolitana Oradea
18-02-2020 767.8 KB 164 descărcări Descarcă
Hotararea nr.110 privind aprobarea tarifelor pentru capturarea, ridicarea si cazarea cainilor fara stapan din comuna Osorhei in Adapostul Grivei
18-02-2020 771 KB 193 descărcări Descarcă
Hotararea nr.108 privind aprobarea documentatiei PUZ-Parcele de teren pentru construire locuinte comuna Osorhei sat Fughiu, nr.cadastral --- jud.Bihor
18-02-2020 645.1 KB 183 descărcări Descarcă
Hotararea nr.107 privind aprobarea documentatiei PUZ -Reglementare din punct de vedere urbanistic parcelele de teren comuna Osorhei, sat Osorhei nr.cadastral ---- jud.Bihor
18-02-2020 642.8 KB 194 descărcări Descarcă
Hotararea nr.106 privind aprobarea modificarii Regulamentului Local de Urbanism al PUG-ului comunei Osorhei
18-02-2020 739.2 KB 189 descărcări Descarcă
Hotararea nr.105 privind acceptarea donatiei numitului --- in calitate de proprietar al imobilului reprezentand teren in suprafata de 1569 mp identificat in CF ---- Osorhei avand nr.cadastral ---- cu destinatia -drum public
18-02-2020 927.9 KB 198 descărcări Descarcă
18-02-2020 14.9 MB 273 descărcări Descarcă
Hotararea nr.102 privind aprobarea pierderilor de exploatare la Ocolul Silvic Oradea
18-02-2020 867.6 KB 168 descărcări Descarcă
Hotararea nr.101 privind aprobarea Planului de investitii pentru anul 2019 (rectificat), aferent comunei Osorhei la SC COMPANIA DE APA ORADEA SA
18-02-2020 838.2 KB 161 descărcări Descarcă
Hotararea nr.100 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Osorhei din data de 30.10.2019
18-02-2020 3.5 MB 176 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 30/10/2019
Hotararea nr.98 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local, Bugetul finantat din venituri proprii si subventii al comunei Osorhei pe anul 2019
18-02-2020 3 MB 156 descărcări Descarcă
Hotararea nr.97 privind constituirea, organizarea, coordonarea si sprijinirea echipei mobile pentru intervetia de urgenta in cazurile de violenta domestica, desfasurate pe raza CO
18-02-2020 881.7 KB 132 descărcări Descarcă
Hotararea nr.96 privind aprobarea atribuirii, in mod gratuit ,a cantitatii de masa lemnoasa cuprinsa in APV nr.18061, tuturor lacasurilor de cult existente in comuna Osorhei
18-02-2020 745.2 KB 133 descărcări Descarcă
Hotararea nr.95 privind aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza CLO
18-02-2020 12.3 MB 198 descărcări Descarcă
Hotararea nr.94 privind aprobarea procesului verbal a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Osorhei din data de 25 septembrie 2019
18-02-2020 4.7 MB 111 descărcări Descarcă
Hotararea nr.93 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al Comunei Osorhei din data de 30.10.2019
18-02-2020 1.1 MB 111 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 09/25/2019
28-10-2019 1.9 MB 164 descărcări Descarcă
28-10-2019 5.1 MB 194 descărcări Descarcă
28-10-2019 308.7 KB 123 descărcări Descarcă
28-10-2019 407.3 KB 160 descărcări Descarcă
28-10-2019 2.1 MB 207 descărcări Descarcă
28-10-2019 1.7 MB 585 descărcări Descarcă
28-10-2019 2.1 MB 203 descărcări Descarcă
28-10-2019 590 KB 158 descărcări Descarcă
28-10-2019 1.2 MB 138 descărcări Descarcă
28-10-2019 493.6 KB 130 descărcări Descarcă
28-10-2019 3 MB 140 descărcări Descarcă
28-10-2019 1.3 MB 195 descărcări Descarcă
28-10-2019 1.2 MB 125 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 08/28/2019
28-10-2019 1.9 MB 104 descărcări Descarcă
28-10-2019 1.9 MB 158 descărcări Descarcă
28-10-2019 320 KB 131 descărcări Descarcă
28-10-2019 345.4 KB 141 descărcări Descarcă
28-10-2019 381.1 KB 191 descărcări Descarcă
28-10-2019 395.1 KB 132 descărcări Descarcă
28-10-2019 431.7 KB 145 descărcări Descarcă
28-10-2019 516.7 KB 158 descărcări Descarcă
28-10-2019 649 KB 133 descărcări Descarcă
28-10-2019 5.5 MB 173 descărcări Descarcă
28-10-2019 1.9 MB 133 descărcări Descarcă
28-10-2019 1.3 MB 134 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 07/10/2019
28-10-2019 332.7 KB 103 descărcări Descarcă
28-10-2019 374.4 KB 134 descărcări Descarcă
28-10-2019 428.2 KB 135 descărcări Descarcă
28-10-2019 2.1 MB 123 descărcări Descarcă
28-10-2019 408.2 KB 131 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 06/27/2019
28-10-2019 1.1 MB 133 descărcări Descarcă
28-10-2019 683.3 KB 117 descărcări Descarcă
28-10-2019 3.2 MB 191 descărcări Descarcă
28-10-2019 366.5 KB 136 descărcări Descarcă
28-10-2019 473.8 KB 117 descărcări Descarcă
28-10-2019 2.9 MB 133 descărcări Descarcă
28-10-2019 524.3 KB 149 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 05/29/2019
28-10-2019 1.9 MB 131 descărcări Descarcă
28-10-2019 316 KB 148 descărcări Descarcă
28-10-2019 374.9 KB 119 descărcări Descarcă
28-10-2019 381.6 KB 135 descărcări Descarcă
28-10-2019 1.5 MB 126 descărcări Descarcă
28-10-2019 653.8 KB 148 descărcări Descarcă
28-10-2019 501.5 KB 132 descărcări Descarcă
28-10-2019 2.3 MB 159 descărcări Descarcă
28-10-2019 628.2 KB 137 descărcări Descarcă
28-10-2019 554 KB 146 descărcări Descarcă
28-10-2019 3.4 MB 111 descărcări Descarcă
28-10-2019 690.3 KB 131 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 04/24/2019
28-10-2019 421 KB 151 descărcări Descarcă
28-10-2019 11.6 MB 163 descărcări Descarcă
28-10-2019 346.9 KB 161 descărcări Descarcă
28-10-2019 451 KB 191 descărcări Descarcă
28-10-2019 1.5 MB 131 descărcări Descarcă
28-10-2019 727.3 KB 110 descărcări Descarcă
28-10-2019 1.8 MB 113 descărcări Descarcă
28-10-2019 701.7 KB 144 descărcări Descarcă
28-10-2019 6.3 MB 136 descărcări Descarcă
28-10-2019 791.8 KB 123 descărcări Descarcă
28-10-2019 702.7 KB 114 descărcări Descarcă
28-10-2019 344.6 KB 96 descărcări Descarcă
28-10-2019 318 KB 131 descărcări Descarcă
28-10-2019 2 MB 133 descărcări Descarcă
28-10-2019 815.2 KB 117 descărcări Descarcă
28-10-2019 359.4 KB 120 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 03/28/2019
28-10-2019 321 KB 140 descărcări Descarcă
28-10-2019 341.1 KB 147 descărcări Descarcă
28-10-2019 1.1 MB 128 descărcări Descarcă
28-10-2019 321.8 KB 133 descărcări Descarcă
28-10-2019 2 MB 160 descărcări Descarcă
28-10-2019 579.1 KB 117 descărcări Descarcă
28-10-2019 480.7 KB 154 descărcări Descarcă
28-10-2019 9.1 MB 112 descărcări Descarcă
28-10-2019 498.7 KB 127 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 02/28/2019
28-10-2019 2.2 MB 122 descărcări Descarcă
28-10-2019 742.4 KB 144 descărcări Descarcă
28-10-2019 4.5 MB 126 descărcări Descarcă
28-10-2019 318.4 KB 124 descărcări Descarcă
28-10-2019 7.4 MB 129 descărcări Descarcă
28-10-2019 379.7 KB 112 descărcări Descarcă
28-10-2019 362.2 KB 126 descărcări Descarcă
28-10-2019 363.1 KB 132 descărcări Descarcă
28-10-2019 372.4 KB 145 descărcări Descarcă
28-10-2019 343.5 KB 121 descărcări Descarcă
28-10-2019 1.9 MB 148 descărcări Descarcă
Denumire Ultima modificare Mărime fișier Descărcări Descarcă
hcl 01/31/2019
28-10-2019 1.2 MB 124 descărcări Descarcă
28-10-2019 603.1 KB 144 descărcări Descarcă
28-10-2019 865.1 KB 153 descărcări Descarcă
28-10-2019 777.8 KB 158 descărcări Descarcă
28-10-2019 286.1 KB 140 descărcări Descarcă
28-10-2019 2.7 MB 132 descărcări Descarcă
28-10-2019 502.2 KB 109 descărcări Descarcă