Compartiment Registratură

Persoana responsabilă

Avram Mirela – Primăria Comunei Oșorhei – Compartiment Registratură și Relații cu publicul

Telefon: 0259/ 313 213

E-mail: contact@primaria-osorhei.ro