Compartiment autoritate tutelară și asistență socială

Asistență socială

Nume Descarcă
Drepturi de care pot beneficia copii cu handicap
Drepturile persoanelor adulte cu handicap
Facilități de care beneficiază persoanele persoanele cu handicap
Furnizorii publici  și privați de servicii sociale
Prestații sociale pentru persoanele cu handicap
Servicii sociale acordate la nivelul județului Bihor

Ajutoare sociale

Nume Descarcă
Acte necesare acordării ajutorului de încălzire
Ajutor social
Alocația pentru susținerea familiei
Cerere de modificare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței
Cerere  de modificare a cererii privind drepturile de asistență socială
Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire
Declarație privind condițiile de acordare a ajutorului de încalzire
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Îndemnizații pentru creșterea copilului

Nume Descarcă
Acordării stimulentului de inserție, în cazul în care solicitantul este tatăl
Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului – elev, student, etc
Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul în care solicitantul a fost pe stimulent
Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul în care solicitantul a beneficiat de îndemnizație de șomaj
Acordarea stimulentului de inserție în cazul în care solicitantul este mama
Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul în care tatăl este salariat
Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul în care solicitantul este asociat unic
Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul în care mama este salariată
Acordarea stimulentului de inserție în cazul persoanelor fizice autorizate
Acte pentru alocația de stat
Adeverință tip angajator
Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii
Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii care au împlinit 18 ani
Acordarea stimulentului educațional
Cerere acordarea indemnizației de creștere copilului/ stimulentului de inserție/ indemnizației lunare/ spijinului lunar și alocației de stat pentru copii

Persoane cu dizabilități

Nume Descarcă
Acte necesare întocmirii anchetei sociale revinietă
Acte necesare pentru dosarul de orientare
Declarație reprezentant legal
Documente necesare pentru acordarea indemnizației lunare persoanelor cu handicap grav
Documente necesare pentru acordarea indemnizației lunare persoanelor cu handicap grav – prelungire
Documente necesare pentru angajarea în calitate de asistent personal
Solicitare anchetă socială
Solicitare rovinietă