Comisiile de Specialitate

COMISIA NR. 1 – PENTRU AGRICULTURĂ – ACTIVITĂȚI ECONOMICO – FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM

COMPONENȚĂ COMISIE:

1. Dl. FECHETE DUMITRU, consilier local din partea P.N.L. , Președinte comisie.
2. Dl. AGOSTON SANDOR, consilier local din partea U.D.M.R., Secretar comisie.
3. Dl. DUMITREANU MIHNEA, consilier local din partea P.N.L., membru.
4. Dl. SEICA ADRIAN , consilier local din partea P.S.D., membru.
5. CURTA DANIEL MARIAN, consilier local din partea P.N.L., membru.

COMISIA NR. 2 – PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL- CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE

COMPONENȚĂ COMISIE:

1. Dl. NEGRUȚ IOAN, consilier local din partea P.N.L., Președinte comisie.
2. Dl. KOVACS BENI, consilier local din partea P.N.L., Secretar comisie.
3. Dl. BURLEA CRISTIAN, consilier local din partea P.N.L., membru.
4. Dl. JURGIU TUDOR, consilier local din partea U.S.R, membru.
5. Dl. BIRIȘ NICOLAE, consilier local din partea P.S.D, membru.

COMISIA NR. 3 – PENTRU PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA COPILULUI, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ

COMPONENȚĂ COMISIE:

1. Dl. ONIȚA GHEORGHE, consilier local din partea P.N.L., Președinte comisie.
2. Dl. VARGYAS FERENC, consilier local din partea U.D.M.R, secretar comisie.
3. Dl. CUC DUMITRU, consilier local din partea P.N.L., membru.
4. Dl. CHIȘ PAVEL, consilier local din partea P.N.L., membru.
5. Dl. NEGRUȚ VASILE, consilier local din partea U.S.R., membru.

Denumire Descarcă Ultima modificare Descărcări
Descarcă 02-05-2022 73 descărcări
Descarcă 02-05-2022 60 descărcări
Descarcă 02-05-2022 56 descărcări